III Edición del Concurs de Relats Radiofònics La Teua Ràdio, de Monóvar

0
1281

Hasta el próximo 26 de enero de 2020 puedes enviar tu relato radiofónico para el III Concurs de Relats Radiofònics La Teua Rádio para cualquiera de las tres categorías establecidas: Categoria Infantil, entre 5 y 12 años (nivel escolar de referencia 5 años de Infantil y desde 1.º a 6.º de Primaria); Categoria Juvenil, entre 13 y 17 años (nivel escolar de referencia Secundaria, ESO, Formación Profesional y Bachiller) y Categoria LTR, para 18 años o más.

La gala de entrega de premios será el próximo 7 de febrero de 2020 a las 19:00 h en la Casa de Cultura de Monóvar.

A continuación tienes las Bases completas del concurso y toda la información puedes encontrarla en La Teua Rádio.

Bases de la III edición del Concurs de Relats Radiofònics La Teua Ràdio

1. Hi podran participar totes les persones que ho desitgen, siga quina siga la seua nacionalitat o residència.

2. Cada autor/a podrà presentar un únic relat radiofònic.

3. Cada relat radiofònic pot tenir un o diversos autors o fins i tot un grup escolar.

4. El relat radiofònic pot incloure música, efectes i estar locutat per diverses persones.

5. El relat presentat haurà de reunir les condicions següents:

El tema serà lliure i pot estar escrit en valencià o en castellà.

• Haurà de ser rigorosament inèdit, inclosa la seua publicació en Internet.

• No podrà haver sigut premiat en cap altre concurs. Si abans de la resolució d’aquest certamen el relat presentat resulta premiat en algun altre concurs, el seu autor/a ho haurà de comunicar d’immediat i de manera fefaent.

• Es presentarà un únic original del relat en format MP3 i gravat en un suport físic (CD, DVD, Memòria USB, etc), així com una còpia del text en format .DOC o .PDF

• La durada del relat estarà compresa entre els 5 i els 10 minuts.

• Els relats hauran d’incorporar alguna referència a la comarca del Vinalopó Mitjà o als seus habitants (presents, passats o imaginaris), o a qualsevol aspecte que tinga a veure amb la comarca. Qualsevol municipi de la comarca, zona, paratge natural, carrer… hi haurà d’estar present d’alguna manera.

6. Els relats s’hauran d’enviar per correu postal a l’adreça: LA TEUA RÀDIO Carrer Demetrio Poveda, 25 – Baix, 03640 – Monòver (Alacant). També es podrà lliurar físicament en l’oficina de La Teua Ràdio ubicada en l’esmentada adreça durant els matins.

7. Els relats radiofònics es presentaran amb un pseudònim, amb la finalitat de garantir l’anonimat del concursant. Aquest pseudònim haurà d’aparèixer en tota la documentació aportada.

8. Els relats es presentaran en un sobre tancat, consignant a l’exterior: III CONCURS RELATS RADIOFÒNICS LA TEUA RÀDIO, i seguit pel pseudònim.

9. En l’interior, s’hi inclourà l’obra a concurs en el suport abans especificat i un altre sobre petit tancat amb el pseudònim a l’exterior.

10. A dins d’aquest sobre s’hi especificarà: Nom i Cognoms del o dels participants, Adreça Postal, Telèfon i Correu Electrònic.

11. El treball el pseudònim del qual tinga algun element que faça referència a l’autor o autors quedarà automàticament exclòs del concurs.

12. El termini de recepció dels relats finalitzará el dia 26 de gener (inclòs) de 2020.

Jurado

13. El jurat estarà format per persones relacionades amb l’àmbit educatiu, cultural, literari i periodístic, sent inapel·lable el seu veredic te. Cap dels membres del jurat no podrà participar en aquest certamen.

14. El Jurat valorarà:

• La imaginació i la creativitat.

• L’originalitat.

• La qualitat de la trama.

• La redacció correcta del relat.

• El muntatge radiofònic.

15. Als tres finalistes que opten al premi de cada categoria els será comunicat per telèfon.

16. Els tres finalistes de cada categoria quedaran obligats a assistir a l’acte de lliurament de premis que es durà a terme el 7 de febrer de 2020 en l’Auditori Antonio J. Ballester de la Casa de Cultura de Monòver a les 19h de la vesprada.

17. No obstant, si no els fóra possible assistir -hi, podran delegar la seua presència en una altra persona (el jurat valorarà si la causa és justificada o no).

18. En aquesta Gala de Lliurament de Premis es donarà a conèixer el guanyador de cada categoria. Podrà haver -hi finalistes si el jurat així ho determina.

19. Qualsevol dels premis podrà quedar desert.

20. La Teua Ràdio (LTR) es reservarà el dret de publicació dels relats presentats sense estar obligada a pagar els drets d’autor als seus propietaris.

21. Els relats radiofònics guanyadors seran publicats en www.lateuaradio.com en format d’àudio. També seran compartits a les xarxes socials de LTR.

22. Els guanyadors podran ser entrevistats en l’esmentat mitjà de comunicació.

Categorías

23. S’estableixen les següents categories:

• Categoria Infantil: Entre 5 i 12 anys (nivell escolar de referència: 5 anys d’Infantil i Primària. Des de 1er a 6é).

• Categoria Juvenil: Entre 13 i 17 anys (nivell escolar de referència: Secundària. L’ESO i Batxillerat )

• Categoria LTR: 18 anys o més.

24. Els premis per als guanyadors de cada categoria són:

• Categoria Infantil: 50 euros en metàl·lic, llibres i material escolar.

• Categoria Juvenil: 100 euros en metàl·lic i un lot de llibres.

• Categoria LTR: 200 euros en metàl·lic i un lot de llibres.

25. De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre s’informa que les dades personals obtingudes per a la participació en el concurs s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de La Teua Ràdio i es tractaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, modificació i oposició dirigint-se al mitjà de comunicació.

26. La participació en aquest Certamen implica l’acceptació i el compliment de totes i adascuna de les bases, així com qualsevol altra qüestió relativa al certamen, que serà competència del jurat.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

70 + = 72